Shoogy Boom Gevrekli Patlayan Çikolata (50g)

SHOOGY BOOM GEVREKLİ PATLAYAN ÇİKOLATA (50g)

SHOOGY BOOM PATLAYAN ÇİKOLATA TOPLARI (50g)

KLASİK PATLAYAN ŞEKER / PATLAYAN ŞEKERLİ SAKIZ (7g)

DÖKME PATLAYAN ŞEKER (500g)